Catholic Churches and Dwelling Temples: An Isomorphic Study of Construction Techniques on Early Catholic Churches and Vernacular Dwellings in East Fujian, China (1840-1900) – A Secondary Publication
PDF

Keywords

Catholic church
vernacular buildings
traditional craftmanship
architectural isomorphism
building-within-building

DOI

10.36922/jcau.v3i2.1241

Abstract

This paper attempts to examine the typologies of early Catholic churches in East Fujian Province, China, and analyze how they were internally relevant to local vernacular buildings. Focusing on the connection of architectural typology, this paper investigates the origination of the internal relevance, the Chinese path of Catholic church typological development, and the patterns of building techniques for Catholic churches in China. The conclusion indicates that both the early Catholic churches in East Fujian Province and local vernacular buildings were based on traditional Chinese craftsmanship, and therefore were isomorphic in their building forms. In the meantime, those early churches which hybridized traditional Chinese and Western architectural elements were typologically different from those “Chinese style” churches built in the Sinicization period of Christianity. This study contributes to enhancing the broadness and depth of the understandings of early Catholic churches in China.

References

Tang J. Local chronicles of Ningde region (Ningde Difangzhi). 1998, Fangzhi Press, Beijing.

Zhang Y. The cultural interplay between China and the West in the case of Catholic missions in Fu’an during the Ming & Qing dynasty (Cong Mingqingshiqi Tianzhujiao Zai Fu’an De Chuanbo Kan Zhongxiwenhuajiaoliu) [J]. The Journal of Fujian History (Fujian Shizhi), 2006, 2006(1): 25-27, 32.

Li J. The spread and development of Catholic Christianity in East Fujian (Tianzhujiao Zai Mindongdiqu De Chuanbo He Fazhan) [J]. Journal of Ningde Normal College (Philosophy & Social Science Edition) (Ningde Shifanxueyuan Xuebao -Zhexue Shehuikexue Ban), 2000, 2000(1): 46-50.

The Editing Committee of The Chorography of Fujian Province (Fujian Sheng Difangzhi Bianzuan Weiyuanhui). The chorography of Fujian: Religious chronicles (Fujian Shengzhi: Zongjiaozhi). 2014, Xiamen University Press, Xiamen.

Lan J, Lai Y, Lin J. The ethnic study of the Muyun She Ethnic Township in Fu’an (Fuanshi Muyun Shezuxiang Minsudiaocha) [J]. Journal of Ningde Normal College (Philosophy & Social Science Edition) (Ningde Shifanxueyuan Xuebao - Zhexue Shehuikexue Ban), 2014, 2014(3): 2-13.

Zhou J. The evolution and patterns of floor plans of Shanghai Christian churches in the early modern era (Jindai Shanghai Jiaotangjianzhu Pingmian-xingzhi De Yanbian He Moshi) [J]. New Architecture (Xinjianzhu), 2014, 2014(4): 112-115.

Wang B. An analysis of technology endemicity and spread (Jishudiyunxing Yu Jishuchuanbo Wentitanxi) [J]. Studies in Science of Science (Kexuexue Yanjiu), 2002, 2002(4): 353-357.

Zhao C. Misunderstanding of elevations (“Limian” De Wuhui) [J]. Dushu, 2007, 2007(02): 129-136.

Pan G. History of Chinese architecture: The 7th Edition (Zhongguo Jianzhushi). 2015, China Architecture and Building Press, Beijing.

Lin X. Local chronicles of Ningde City (Ningde Shizhi). 1995, Zhonghua Book Company, Beijing.

Lan R. Local chronicles of Fu’an City (Fu An Shizhi). 1999, Chronicles Press, Beijing.

The Editing Group of the Religious Chronicles of Xiapu County (Xiapuxian Zongjiaozhi Bianxiezu). The chronicles of Christianity of Xiapu county (Xiapuxian Jidujiaozhi). 1992, Chronicles Press, Beijing.

Institute of Global Religious Studies, Chinese Academy of Social Sciences (Zhongguo Shehuikexueyuan Shijie-zongjiao Yanjiusuo). Chinese for Christ: The statistics of Christianity in China 1901—1920 (Zhonghua Guizhu: Zhongguo Jidujiao Shiyetongji). 1987, The Chinese Academy of Social Sciences Press, Beijing.

Wang R. The global history of architecture: Romanesque architecture (Shijie Jianzhushi: Luomanjuan). 2007, China Architecture and Building Press, Beijing.

Wang R. The global history of Architecture: Gothic architecture (Shijie Jianzhushi: Getejuan). 2008, China Architecture and Building Press, Beijing.

Li P. Cross-cultural integration: The indigenization of Church arts in early modern China (Kuawenhua Ronghe: Zhongguo Jindai Jiaotangyishu De Bentuhua Shanbian) [J]. The Study of Western Xia (Xixia Yanjiu), 2014, 2014(1): 64.

Liu D. The history of Chinese traditional architecture (the 2nd Edition) (Zhongguo Gudai Jianzhushi). 1984, China Architecture and Building Press, Beijing.

Cao X. The origination of Cao-Jia (Caijia Liuyuan). In Wang G, He C (Eds). The transactions of Chinese architectural history studies: The 7th Collection (Zhongguo Jianzhushilun Huikan: Diqiji). 2013, China Architecture and Building Press, Beijing, 3-35.

Wang J. The form & evolution of Xuan in main halls of traditional buildings in the South Yang Tze River region during Ming & Qing dynasty (Mingqing Jiangnan Tingtangjianzhu Xuan De Xingshi He Yanbian) [D]. 2010, Southeast University, Nanjing.

Yao C, Zhang Z. Treatise of original building methods (Yingzao Fayuan). 1986, China Architecture and Building Press, Beijing.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.